Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh linh thiêng ở Quảng Bình

Linh thiêng đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh
Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh có mặt tại rất nhiều nơi trên đất nước ta kéo dài từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, đền thờ công chúa Liễu Hạnh tại Quảng Bình là công trình ghi dấu cho sự tích giáng trần của Chúa...
Read more »